Visie van de Puberpedagogen


Door jongeren te leren om zichzelf te kennen, zullen ze beter in staat zijn om zich te verhouden tot de wereld om hen heen. Zelfkennis en zelfvertrouwen zijn nodig om de vele keuzes te kunnen maken die een puber op zijn of haar pad tegenkomt. Wij willen hen helpen om inzicht te krijgen in zichzelf, in anderen en in hun leefomgeving.

Met voorlichting aan ouders en andere begeleiders willen wij volwassenen helpen begrijpen waarom jongeren bepaald gedrag vertonen. Ook willen wij hen een hart onder de riem steken en hen met elkaar in contact brengen. Zo hopen wij handvatten en een luisterend oor te bieden, waardoor zij jongeren leren zien zoals ze bedoeld zijn, met al hun unieke kwaliteiten.

Kracht van De Puberpedagogen

De kracht van de Puberpedagogen is dat wij zowel ouders als pubers verder kunnen helpen. Wij hebben ervaring in het werken met jongeren in welzijn, jeugdzorg en onderwijs. Ook hebben wij kennis van jongerencultuur en weten wij wat er speelt in de leefwereld van de jongeren. Daarnaast hebben wij jarenlange ervaring in het begeleiden van ouders. Wij hanteren daarbij een methodiek die ouders de regie in handen geeft.

Werkwijze van De Puberpedagogen

Tijdens trainingen en voorlichtingen geven wij uitsluitend praktische, wetenschappelijk onderbouwde informatie. We werken bij voorkeur interactief met onze deelnemers met behulp van (rollen)spelen, film en andere multimedia.